Kemin I Apteekin historiaa jo 150 vuoden ajan

Apteekit ovat nykyisin kiinteä osa terveydenhuoltoa ja apteekkitoiminta on luvanvaraista niin kuin pääsääntöisesti muissakin Euroopan maissa. Lääkkeitä voi ostaa vain apteekeista ja apteekeilla on lukuisia lakisääteisiä velvotteita. Maamme ensimmäiset apteekit perustettiin vuonna 1689 Turkuun ja Viipuriin. 1900- luvun alussa Suomessa oli 159 apteekkia. Nyt apteekkeja ja niiden sivuapteekkeja on yhteensä jo lähes 800. Apteekkiverkostomme on Pohjoismaiden tihein.

1860-luvulle asti Pohjois-Suomen ainoat viralliset apteekit toimivat kemiläisittäin katsottuna kaukana- Oulussa ja Torniossa. Lääkkeiden samoin kuin lääkärinavun hankinta oli usein kohtuuttoman hankalaa. Niinpä Kemijokilaakson väestö joutui sairaustapauksien sattuessa turvautumaan joko kansanparantajiin, jotka harjoittivat puoskarointia ja lääkkeiden valmistamista luonnon rohdoksista, tai sotilasvälskäreihin, joilla oli kokemusta lääkärintoimen harjoittamisesta.

Kemin maalaiskunnan vanhimmilla asukkailla on runsaasti edelliseltä sukupolvelta periytyneitä muistitietoja erityisesti ns. Petsin ukosta, jonka lääkkeiden valmistustaitoa ja sairauksien parantamiskykyä muistellaan kunnioitusta tuntien. Petsin ukko, jonka nimi alunperin on todennäköisesti ollut ruotsalainen Spets (= kärki, johtomies), lienee vuosien 1808 – 09 sodan jälkeen Kemin seudulle jäänyt sotilasvälskäri. Hänellä oli noin 350 metrin päässä Kemin maaseurakunnan vanhasta kirkosta entisen Tornion maantien varrella, Nils Peterin vainiolla, ilman viranomaisten lupaa perustettu apteekki.

Petsin rakentama torppa oli ns. viisiseinäinen, toisin sanoen suorakaiteen muotoinen rakennus oli jaettu väliseinällä kahtia. Toinen huoneista oli Petsin yksityisasuntona ja toisessa tämä arvossapidetty välskäri suoritti lääkkeiden valmistuksen ja myynnin sekä tarvittavat lääkärintoimet. Runsaan parinkymmenen metrin päässä Petsin talon kaakkoispäädystä oli lähde, jonka vedellä kerrotaan olleen sellaisenaankin parantava vaikutus. Petsi syvensi lähdettä sekä suojasi sen hirsikehällä ja kannella. Tämä ns. apteekkarin kaivo on edelleen käytössä ja sen vesi on laadultaan harvinaisen hyvää.

Collegium medicum eli nykyisen Lääkelaitoksen edeltäjä oli Tornion piirilääkärin raporttien perusteella kiinnittänyt huomiota Kemijoen varren suurisuuntaiseen laittomaan ja epäpätevään lääkehuoltoon, joka lukuisissa tapauksissa oli johtanut ihmishenkien menetyksiin. Piirilääkärin oli mahdotonta tehokkaasti valvoa laajaa toimialuetta, johon kuului käytännöllisesti katsoen koko Pohjois-Suomi. Parantaakseen tilannetta Collegium medicum määräsi perustettavaksi apteekin Kemin pitäjään. Apteekkioikeudet annettiin apteekkari Petter Lemanille 17.1.1860.

LÄHDE: Hannu Hyötyniemen kirjoittamasta historiikista (Jatuli VII – 1960).

Kemin I Apteekin apteekkarit vuodesta 1860
1860-1893 Petter Leman
1893-1895 Anton Rafael Alfthan
1895-1934 Fredrik Johan Skippari
1935-1942 Väinö Kaleva
1942-1955 Lauri Jonas Talvia
1955-1966 Irma Aulikki Tuomola
1966-1974 Solmu Ilmonen
1974-1981 Pauli Kalervo Huovila
1981-1990 Saara Helme
1990-2009 Katriina Pärssinen
2009-2018 Pekka Paananen
2018- Tarja Juntunen