Palvelut

Annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on apteekkimme tarjoama palvelu, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina muovisiin kerta-annospusseihin kahden viikon erissä. Ennen annosjakelun aloittamista asiakkaan kokonaislääkitys tarkistetaan yhteistyössä lääkärin kanssa.

Lääkkeiden annosjakelu auttaa erityisesti iäkkäitä ihmisiä selviytymään päivittäisestä lääkehoidostaan kotona. Annosjakelu lisää lääkehoidon turvallisuutta ja tuo säästöjä lääkemenoihin. Kysy lisätietoja annosjakelupalvelusta apteekista.

Asiantuntevat yhdyshenkilöt

Apteekkimme astma-, diabetes- ja sydänyhdyshenkilöillä on erikoiskoulutus. Yhdyshenkilöiltä saat uusimman tiedon sairauksien lääkehoidosta sekä ohjeita sairauteen vaikuttavista elintavoista.

Itsehoito

Apteekissamme on laaja valikoima itsehoitotuotteita lievien ja lyhytaikaisten oireiden hoitoon. Henkilökuntamme auttaa mielellään lääkkeiden valinnassa ja kertoo, mikäli oire vaatii lääkärin tutkimusta. Itsehoitolääkkeen valinnassa tulee huomioida myös käytössä olevat reseptilääkkeet ja lääkkeiden yhteensopivuus.

Kelan korvaukset

Esittämällä Kela-kortin saat useimmista lääkärin määräämistä lääkkeistä korvauksen suoraan apteekista. Korvaukset jaetaan kolmeen korvausluokkaan. Peruskorvattavista lääkkeistä Kela maksaa 40 % ja erityiskorvattavista lääkkeistä joko 65 % tai 100 % (4,50 euroa ylittävältä osalta). Saat lisätietoa Kela-korvauksista apteekista tai osoitteesta www.kela.fi

Vuoden 2008 alusta voit saada lääkkeiden lisäkorvauksen suoraan apteekista vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä. Kela seuraa vuotuisen lisäkorvaukseen oikeuttavan omavastuurajasi täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun raja on ylittynyt, Kela lähettää sinulle tästä tiedon.

Kun asioit apteekissamme, muista esittää jokaisen reseptilääkeoston yhteydessä Kela-kortti.

Lääkejätteiden vastaanotto

Vanhentuneet tai muuten käyttämättä jääneet lääkkeet luokitellaan ongelmajätteiksi. Niiden hävittäminen vaatii erikoiskäsittelyn, joten ne on syytä palauttaa apteekkiin. Apteekki toimittaa vanhunteeneet lääkkeet ongelmajätelaitokselle. Tämä palvelu on maksutonta.

Lajittele vanhentuneet lääkkeet näin:

  • Poista kaikista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät tarrat ja pahvikuoret.
  • Pakkaa tavallinen lääkejäte alkuperäispakkauksissaan läpinäkyvään muovipussiin.
  • Laita ruiskut ja neulat huolellisesti umpinaiseen keräilyastiaan tai kannelliseen lasipurkkiin.
  • Erota muusta lääkejätteestä elohopeakuumemittarit sekä bromia, jodia ja sytostaatteja sisältävät lääkkeet ja pakkaa ne läpinäkyvään muovipussiin.

Lääkeneuvonta

Reseptilääkkeitä noutaessasi saat ohjeet lääkkeiden oikeasta käytöstä. Lääkehoidon onnistumisen kannalta on tärkeää tietää, milloin ja miten lääkettä käytetään sekä miten lääke vaikuttaa. Kysy lääkkeistäsi apteekissa – me etsimme sinulle vastauksen!

Lääkevaihto

Reseptilääkkeesi voidaan halutessasi vaihtaa apteekissamme edullisempaan rinnakkaisvalmisteeseen, mikäli lääke kuuluu Lääkelaitoksen keskenään vaihdettavien lääkkeiden luetteloon, eikä asiakas tai lääkäri kiellä vaihtoa. Keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden vaikuttava aine ja sen määrä ovat täsmälleen samat ja ne ovat tutkitustu yhtä tehokkaita, turvallisia ja laadukkaita.

Lääkkeiden suoratoimitus

Toimitamme reseptilääkkeet erityisesti niitä varten varatuissa palvelupisteissä, joissa sinua palvelee
apteekkari, proviisori tai farmaseutti. Voit keskustella lääkitykseesi liittyvistä kysymyksistä kaikessa
rauhassa.

Oma asiakaslehti

Jaamme oman asiakaslehtemme Kemin koteihin tai lehden voi noutaa apteekista. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Laatuapteekit asiakaslehti

Reseptien uusiminen

Jos reseptisi vaatii uusimista lääkärikäyntien välillä, voimme toimittaa loppuun käytetyn lääkemääräyksen lääkärin uusittavaksi. Uusittu resepti on noudettavissa apteekista noin viikon kuluttua. Pitkäaikaislääkityksen asianmukaisuus on hyvä tarkistaa lääkärin vastaanotolla vuosittain.

Terveydeksi! -lehti

Terveydeksi!-lehti on Suomen Apteekkariliiton jäsenapteekkien maksuton asiakaslehti. Ajankohtaisia terveyteen liittyviä teemoja käsittelevä lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Nouda oma lehtesi meiltä! Terveydeksi -lehti

Tiliasiakkuus- ja suoramaksusopimus

Kemin Ykkösapteekin kanssa asiakas voi halutessaan tehdä tiliasiakkuus- ja suoramaksu-sopimuksen. Laskutamme asiakkaita kerran kuukaudessa. Suoramaksusopimus on kätevä esimerkiksi niille henkilöille, jotka eivät itse pääse asioimaan apteekissa, vaan lääkeostokset hoitaa omainen tai palkattu henkilö. Kysy lisätietoja apteekistamme!

Työpaikkakassat ja työtapaturmista aiheutuneiden lääkkeiden korvaukset

Kemin Ykkösapteekilla sekä Rytikarin ja Syväkankaan apteekeilla on suorakorvaussopimus mm. Veitsiluodon ja UPM tehtaiden sekä Tradekan sairauskassojen kanssa. Asiointi meillä on kassan jäsenille helppoa ja nopeaa.

Yhteisvaikutusten seuranta

Lääkehoidon turvallisuuden takaamiseksi tarkistamme käyttämiesi lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset. Tämä palvelu on vaivatonta ja nopeaa, sillä käytössämme on reaaliajassa toimiva yhteisvaikutusohjelma. Eri tarkoituksiin käytettävillä lääkkeillä voi olla haitallisia yhteisvaikutuksia. Autamme sinua huomioimaan eri lääkeyhdistelmien mahdolliset riskit ajoissa.

Hyödyllisiä linkkejä

Kemi
Fimea
Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiri
Kela
Terveystalo, Kemi
Lapin hyvinvointialue